ASTRAKA GAMILA DRAKOLIMNI KARTEROS-KATSANOS GOURA AOOS VIKOS

TYMFI PANORAMAS 360º

2012-2015

ASTRAKA

ASTRAKA PEAK
View from top of Astraka
astraka-peak
LAKA TSOUMANI
Xeroloutsa with rocks
Xeroloutsa with rocks
ROMIOVRYSI
Romiovrysi, under Astraka
romiovrysi
ASTRAKA REFUGE
Astraka refuge with horses
Astraka refuge with horses
TSOUMANI LAKE II
Tsoumani lake, late spring
Tsoumani lake, late spring
ASTRAKA REFUGE
Location of Astraka refuge
Location of Astraka refuge
TSOUMANI LAKE III
Tsoumani lake, early morning
early morning at Tsoumani lake

GAMILA

GAMILA PEAK
View from top of Gamila
gamila-peak
ROBOZI LAKE
Robozi lake
robozi-lake
AGRIOKOROMILIA I
Agriokoromilia with rocks, junction to Gamila
agriokoromilia-rocky

DRAKOLIMNI LAKE

DRAKOLIMNI
Drakolimni in morning shadow
drakolimni
WITH GAMILA
Drakolimni with view to Gamila
drakolimni-gamila
WITH AOOS
Drakolimni with view to Aoos
drakolimni-aoos
WITH PIGES/SPRINGS
Springs, 200m below Drakolimni
drakolimni-piges
OVER DRAKOLIMNI
Location of Drakolimni
Over Drakolimni” width=

VOIDOMATIS RIVER

ARISTI BRIDGE I
Over Aristi bridge, Voidomatis river
Aristi bridge
PLANE FOREST
Voidomatis plane forest at Aristi bridge
voidomatis-forest
VOIDOMATIS AT KLYDONIA
Voidomatis, next to Old Klydonia bridge
Voidomatis at klydonia
ARISTI BRIDGE II
Aerial view of Voidomatis at Aristi bridge
Voidomatis-aristi-aerial” width=
TRAIL
Trail along Voidomatis near Klydonia
voidomatis-trail” width=
KLYDONIA FOREST
Plane forest at Klydonia
Klydonia-forest
ARISTI BRIDGE III
Aristi bridge of Voidomatis
Voidomatis aristi bridge
KLYDONIA OLD BRIDGE
Old bridge of Klydonia
Klydonia old bridge” width=
KLYDONIA AERIAL
Aerial view of Voidomatis at Klydonia
Voidomatis

VIKOS GORGE

VIKOS GORGE
View of gorge from Vikos village
Vikos gorge

OXIA
View of gorge from Oxia
View from Oxia” width=

KOKORIS BRIDGE I
Kokoris bridge at Kipi
Kokoris bridge at Kipi

STOUROS
Stouros plateau over Monodendri
Stouros

BELOI
View of Vikos gorge from Beloi
View of Vikos gorge from Beloi

OXIA SUNNY
View of gorge from Oxia, sunny day
View from Oxia, sunny day” width=

KOKORIS BRIDGE II
Aerial view of Kokoris bridge
Aerial view of Kokoris bridge

STONE FOREST
Oxia stone-forest, over Monodendri
oxia-stone-forest

BELOI SUNNY
View of Vikos gorge from Beloi-sunny
View of Vikos gorge from Beloi-sunny

FYLAKIO
View of Megas Lakos from Fylakio
View of Megas Lakos from Fylakio

PAPINGO
Aerial view of Papingo
Papingo

GOURA

GOURA
Goura springs area
Goura springs area
TSOUKA ROSSA
Tsouka Rossa from Goura-pass
Tsouka Rossa
GOURA PASS I
Goura-pass late spring
Goura Pass late spring
GOURA PASS II
Goura pass early spring
Goura pass early winter” width=

AOOS

KONITSA
Konitsa and Aoos, aerial view
Konitsa and Aoos aerial” width=
AOOS
Aoos river near Moni Stomiou
neraidovrysi-nd

MONI STOMIOU
Moni Stomiou at sunset
Moni Stomiou
SADI MIGAS
Sadi Migas with Gamila peak on top
Sadi Migas
NERAIDOVRYSI I
Neraidovrysi spring
Neraidovrysi
NERAIDOVRYSI II
Neraidovrysi spring
neraidovrysi-nd

KARTEROS and KATSANOS

GAMILA SUNRISE
Karteros and Gamila at sunrise
Karteros and Gamila at sunrise
GOURA-KATSANOS
Goura-Katsanos trail
goura-katsanos
GAMILA SUNSET
Karteros and Gamila at sunset
limeriaklefton-sunset
OVER KATSANOS
Just over Katsanos lake
Over Katsanos lake” width=
KATSANOS LAKE
Katsanos lake area
katsanos-lake

LOCATIONS